BM 3117

14/09/2010 21:44

teknik Bercerita

Teknik-teknik Bercerita Terdapat berbagai-bagai teknik bercerita yang boleh digunakan oleh...

Read more

—————

14/09/2010 21:41

Permaianan Bahasa

Permaianan Bahasa Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Teknik...

Read more

—————

14/09/2010 21:40

Teknik Teater Bercerita

Teknik Teater Bercerita. Teater bercerita ialah satu bentuk drama naratif yang berbentuk...

Read more

—————

14/09/2010 21:36

Teknik Main Peranan

Teknik Main Peranan Main peranan merujuk kepada satu teknik mengajar dalam bilik darjah. Main...

Read more

—————

25/07/2010 18:41

Teknik Improvisasi

Teknik Improvisasi Improvisasi merupakan suatu aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan...

Read more

—————


Contact

Mansormd